Growth Hormone มีความสำคัญต่อร่างกายยังไง

ร่างกายต้องการ Growth Hormone (โกรทฮอร์โมน) หรือฮอร์โมนการเจริญเติบโต เนื่องจาก โกรทฮอร์โมน มีหน้าที่สำคัญต่อร่างกายหลายประการ ดังนี้ 1. การเจริญเติบโต โกรทฮอร์โมน กระตุ้นการเจริญเติบโตของกระดูก กล้ามเนื้อ และเนื้อเยื่ออื่นๆ ทำให้ร่างกายสูงขึ้นและแข็งแรงขึ้น ภาวะขาด โกรทฮอร์โมน อาจทำให้เด็กโตช้าและตัวเตี้ย ยิ่งถ้าดูคลิปโป๊จนดึกดื่น…

1 min read